Akadálymentesített változat
HUENDEPLCZRU
Legújabb bejegyzések
12.16.
A muzeális intézményekről, a nyilvános könyvtári ellátásról és a közművelődésről szóló 1997. évi CXL. törvény, a munka törvénykönyvéről szóló 2012. évi I. törvény (a továbbiakban: Mt.), valamint a kulturális intézményben foglalkoztatottak munkaköreiről és foglalkoztatási követelményeiről, az intézményvezetői pályázat lefolytatásának rendjéről, valamint egyes kulturális tárgyú rendeletek módosításáról szóló 39/2020. (X. 30.) EMMI rendelet alapján Kőszeg Város Önkormányzata pályázatot hirdet a Jurisics-vár Művelődési Központ és Várszínház intézményvezetői (vezető állású munkavállaló) munkakörének ellátására.
A munkaviszony tartalma: A munkaviszony az Mt. vezető állású munkavállalókra vonatkozó rendelkezéseinek alkalmazásával jön létre. Új munkaviszony létesítésekor három hónap próbaidő kerül kikötésre. A munkaviszony teljes munkaidőben történő foglalkoztatásra jön létre. A munkavégzés helye: 9730 Kőszeg, Rajnis u. 9. A betöltendő munkakör megnevezése: intézményvezető
A munkakörbe tartozó lényeges feladatok:
• közművelődési feladatok ellátásának szervezése, összehangolása, a különböző művészeti ágak együttműködésének segítése, színházi és kiadói tevékenység;
• a jogszabályi előírásoknak megfelelő szakmai munka, szakszerű és törvényes működés biztosítása az intézményben;
• önálló, személyes felelősséggel járó döntések meghozatala az intézményt érintő ügyekben;
• munkáltatói jogkör gyakorlása az intézmény dolgozói felett;
• az intézmény képviselete az állami, társadalmi, gazdasági és civil szervezetek előtt;
• a feladatellátáshoz szükséges személyi-tárgyi feltételek biztosításáról való gondoskodás. A munkakör betöltésének feltételei:
• magyar állampolgárság;
• magyar nyelvtudás;
• bejelentett magyarországi lakóhely;
• büntetlen előélet, továbbá a pályázó nem áll a tevékenység folytatását kizáró foglalkozástól eltiltás hatálya alatt;
• cselekvőképesség; • felsőfokú végzettség és közművelődési szakképzettség vagy nem szakirányú felsőfokú végzettség és felsőfokú szakirányú szakképesítés; • végzettségének, szakképzettségének vagy szakvizsgájának és egyben az intézmény alaptevékenységének megfelelő feladatkörben legalább ötéves szakmai gyakorlata van;
• kiemelkedő szakmai vagy szakirányú tudományos tevékenység;
• vagyonnyilatkozat-tételi eljárás lefolytatásának vállalása;
• akkreditált, államháztartási és vezetési ismereteket nyújtó, legalább 120 órás képzés elvégzésének vállalása a megbízást követő két éven belül, amennyiben a pályázó ennek elvégzését igazoló okirattal nem rendelkezik.
A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:
• legalább ötéves vezetői gyakorlat. A javadalmazás: A munkabér az Mt. rendelkezései és a felek megállapodása alapján a munkáltatói jogkör gyakorlója és a Képviselő-testület jóváhagyásával kerül megállapításra. A munkaviszony kezdő és befejező időpontja: Az intézményvezetői munkakör öt év határozott időtartamra jön létre, 2022. június 1. napjától 2027. május 31. napjáig. A pályázathoz csatolandó iratok:
• szakmai önéletrajz;
• 3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány;
• iskolai végzettséget igazoló okirat(ok);
• legalább ötéves szakmai gyakorlat igazolása;
• kiemelkedő szakmai vagy szakirányú tudományos tevékenység igazolása;
• államháztartási és vezetési ismereteket nyújtó, legalább 120 órás képzés elvégzéséről szóló okirat, ennek hiányában nyilatkozat arról, hogy a képzést a vezetői munkakör betöltését követő két éven belül elvégzi és az erről szóló igazolást a munkáltatói jogkör gyakorlójának bemutatja;
• részletes szakmai és vezetési program;
• bérigény megjelölése (havi személyi alapbér bruttó összege Ft-ban, egyéb személyi juttatások juttatási formánként havi szinten összesen bruttó Ft-ban);
• a pályázó nyilatkozata arról, hogy megválasztása esetén vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettségének eleget tesz;
• a pályázó nyilatkozata arról, hogy a pályázati anyagában foglalt személyes adatainak a pályázati eljárással összefüggő kezeléséhez hozzájárul;
• a pályázó nyilatkozata arról, hogy megválasztása esetén az Mt. 211. §-a szerinti összeférhetetlenség fennáll-e, megjelölve az összeférhetetlenség konkrét jellegét, formáját;
• a pályázó nyilatkozata arról, hogy kéri-e pályázatának zárt ülésen történő tárgyalást;
• a pályázó nyilatkozata arról, hogy az intézmény vezetésére, fejlesztésére vonatkozó szakmai programja Kőszeg város honlapján megjelenhet-e. A pályázat benyújtásának határideje: 2022. február 14. A pályázat benyújtásának módja: A pályázatot 1 eredeti példányban, zárt borítékban, „Jurisics-vár Művelődési Központ és Várszínház intézményvezetői pályázat” megjelöléssel Kőszeg Város Polgármestere részére kell benyújtani postai úton vagy személyesen a 9730 Kőszeg, Jurisics tér 8. címre A pályázattal kapcsolatban felvilágosítást ad:
Dr. Zalán Gábor jegyző. Telefon: 94/562-511, e-mail cím: jegyzo@koszeg.hu A pályázat elbírálásának módja és határideje: A pályázót a pályázati határidő lejártát követő harminc napon belül bizottság hallgatja meg, majd a képviselő-testület a bizottság írásba foglalt véleményét mérlegelve, a soron következő ülésén dönt a munkaviszony létesítéséről, illetve vezetői munkakör betöltéséről.
12.13.
GyászolunkElhunyt Dvorákné Kővári Anikó a kőszegi Hajnalcsillag Néptáncegyüttes örökös művészeti vezetője. 1981-től táncolt a Kőszeg Együttesben, amelynek megszűnése után férjével és az intézménnyel együtt vitték tovább a szeretett hagyományokat a Hajnalcsillag Néptáncegyüttes megalakításával. Dvorákné Kővári Anikó 1999-ben Kőszeg Városért kitüntetést vehetett át, a megyei önkormányzat pedig Pável Ágoston emlékplakettel jutalmazta. A Hajnalcsillag Néptáncegyüttes a 30 éves jubileuma alkalmából örökös művészeti vezetőjévé választotta.
2019-ben magyar népművészet és közművelődés kategóriában megyei Prima Díjat, és a legtöbb közönségszavazattal közönségdíjat nyert el.
05.12.
Karantén alatt készült2021. május 14-én, pénteken, 17.00 órakor a Jurisics Vár földszintjén nyitja meg Básthy Béla polgármester úr a fenti című kiállítást. Még idén januárban tette közzé felhívását a Művelődési Központból Gelencsér Ildikó melyben azokat kívánta megszólítani, akik különféle alkotással próbáltak aktívak maradni a karantén alatt. A nevezett amatőr alkotók reméljük sok jó ötletet is adnak az érdeklődőknek!
05.12.
A kőszegi Szőlő Jövésnek Könyve és hagyományaA fenti című roll up kiállítás 2021. május 1-jétől a Jurisics Vár lovagtermében látható. Az Agrárminisztérium és a Hungarikum Bizottság HUNG-2020/6264 számú pályázata révén a Jurisics-vár Művelődési Központ és Várszínház valósította meg a kiállítást. Szakmai közreműködő: Városi Múzeum-Kőszeg. Grafikai terv: Trifusz Péter. Felelős kiadó: Pócza Zoltán. Bechtold István karikatúráit Bechtold Mária bocsátotta rendelkezésre.
Fotók: Németh Iván, Trifusz Péter, Városi Múzeum.
05.10.
Pettson és FinduszA 2020-ban megváltott gyermekszínházi bérletek érvényesek Sven Nordquist művének megtekintésére 2021. május 17-én és május 18-án 10.00 és 13.30-tól órától.

Pályázatok

Programok

Rendezvénynaptár tervezet 2020.

Július

01
Péntek
Vízkereszti Gritti, avagy a bőrre menő játék - Víg farsangi atrocitás
Vízkereszti Gritti, avagy a bőrre menő játék - Víg farsangi atrocitás
02
Szombat
Vízkereszti Gritti, avagy a bőrre menő játék - Víg farsangi atrocitás
Vízkereszti Gritti, avagy a bőrre menő játék - Víg farsangi atrocitás
12
Kedd
Pötty - aprók színháza
Pötty - aprók színháza
14
Csütörtök
40 éves a Kőszegi Várszínház - Színházi fesztivál
40 éves a Kőszegi Várszínház - Színházi fesztivál
14
Csütörtök
Szentivánéji álom
Szentivánéji álom
15
Péntek
Felhővadászat
Felhővadászat
15
Péntek
Szentivánéji álom
Szentivánéji álom
16
Szombat
Karinthy Ferenc: Dunakanyar
Karinthy Ferenc: Dunakanyar
16
Szombat
Szentivánéji álom
Szentivánéji álom
16
Szombat
Fókaszív (Mesebolt Bábszínház)
Fókaszív (Mesebolt Bábszínház)
17
Vasárnap
Felhővadászat
Felhővadászat
17
Vasárnap
Az ígéret ostroma, avagy félhold és telihold
Az ígéret ostroma, avagy félhold és telihold
17
Vasárnap
Boribon nyaral - KultKikötő (4 éves kortól)
Boribon nyaral - KultKikötő (4 éves kortól)
18
Hétfő
Kezdhetek folytatódni
Kezdhetek folytatódni
19
Kedd
Szénakutyák - képzeletbeli dokumentumjáték Weöres Sándor macskájáról
Szénakutyák - képzeletbeli dokumentumjáték Weöres Sándor macskájáról
19
Kedd
Királyok Könyve - Történetek Szent Lászlóról
Királyok Könyve - Történetek Szent Lászlóról
20
Szerda
Darázs -ősbemutató (16 éven felülieknek!)
Darázs -ősbemutató (16 éven felülieknek!)
20
Szerda
Az aranyszőrű bárány, Magyar Népmese Színház (4 éves kortól)
Az aranyszőrű bárány, Magyar Népmese Színház (4 éves kortól)
21
Csütörtök
Felhővadászat
Felhővadászat
21
Csütörtök
Szentivánéji álom
Szentivánéji álom
21
Csütörtök
Királyok Könyve - Történetek III. Béláról
Királyok Könyve - Történetek III. Béláról
22
Péntek
Felhővadászat
Felhővadászat
22
Péntek
Szentivánéji álom
Szentivánéji álom
22
Péntek
DANTE: POKOL
DANTE: POKOL
22
Péntek
Stanna-Panna Marica Bábszínháza
Stanna-Panna Marica Bábszínháza
23
Szombat
Felhővadászat
Felhővadászat
23
Szombat
A földimalac, aki semmiben sem volt biztos – Mesebolt Bábszínház –Griff Bábszínház (4 éves kortól)
A földimalac, aki semmiben sem volt biztos – Mesebolt Bábszínház –Griff Bábszínház (4 éves kortól)
23
Szombat
Szentivánéji álom
Szentivánéji álom
24
Vasárnap
Királyok Könyve - Történetek Kun Lászlóról
Királyok Könyve - Történetek Kun Lászlóról
26
Kedd
Keresztül-kasul
Keresztül-kasul
27
Szerda
Nem baj, majd megértem
Nem baj, majd megértem
30
Szombat
Muzsikáló filmkockák
Muzsikáló filmkockák

Augusztus

01
Hétfő
BALKON KILÁTÁSSAL
BALKON KILÁTÁSSAL
03
Szerda
Emlékezés - „40 éves a Kőszegi Várszínház”
Emlékezés - „40 éves a Kőszegi Várszínház”
04
Csütörtök
Kiállításmegnyitó a Jurisics Várban Harro Pich műveiből
05
Péntek
XV. Félhold és Telihold - Kőszegi Ostromnapok
20
Szombat
Augusztus 20 - Államalapításunk Ünnepe
27
Szombat
Hangzó Város Programsorozat
28
Vasárnap
Ostrommegemlékezés és bajtársi találkozó

Szeptember

23
Péntek
Kőszegi Szüret - Nemzetközi Fúvószenekari Találkozó

Október

01
Szombat
Ajándékműspr az Idősek és a Zene Világnapja alkalmából
22
Szombat
A Natúrpark ízei - Orsolya-napi Vásár
23
Vasárnap
Október 23. Nemzeti Ünnep

November

05
Szombat
Horvát Nap
07
Hétfő
Királyi Városnap
10
Csütörtök
Márton-napi Újbor kóstoló
11
Péntek
Szent Márton-napi lampionos felvonulás
12
Szombat
Borbál

December

05
Hétfő
Mindenki Mikulása
08
Csütörtök
Megemlékezés Kiss János altábornagyról
10
Szombat
A Kőszegi Vonósok adventi hangversenye
17
Szombat
Cirákulum koncert
18
Vasárnap
A Concordia-Barátság Énekegyesület Karácsonyi Hangversenye
24
Szombat
Karácsonyi filmvetítés
31
Szombat
Szilveszteri Futás