Akadálymentesített változat
HUENDE
Legújabb bejegyzések
12.16.
A muzeális intézményekről, a nyilvános könyvtári ellátásról és a közművelődésről szóló 1997. évi CXL. törvény, a munka törvénykönyvéről szóló 2012. évi I. törvény (a továbbiakban: Mt.), valamint a kulturális intézményben foglalkoztatottak munkaköreiről és foglalkoztatási követelményeiről, az intézményvezetői pályázat lefolytatásának rendjéről, valamint egyes kulturális tárgyú rendeletek módosításáról szóló 39/2020. (X. 30.) EMMI rendelet alapján Kőszeg Város Önkormányzata pályázatot hirdet a Jurisics-vár Művelődési Központ és Várszínház intézményvezetői (vezető állású munkavállaló) munkakörének ellátására.
A munkaviszony tartalma: A munkaviszony az Mt. vezető állású munkavállalókra vonatkozó rendelkezéseinek alkalmazásával jön létre. Új munkaviszony létesítésekor három hónap próbaidő kerül kikötésre. A munkaviszony teljes munkaidőben történő foglalkoztatásra jön létre. A munkavégzés helye: 9730 Kőszeg, Rajnis u. 9. A betöltendő munkakör megnevezése: intézményvezető
A munkakörbe tartozó lényeges feladatok:
• közművelődési feladatok ellátásának szervezése, összehangolása, a különböző művészeti ágak együttműködésének segítése, színházi és kiadói tevékenység;
• a jogszabályi előírásoknak megfelelő szakmai munka, szakszerű és törvényes működés biztosítása az intézményben;
• önálló, személyes felelősséggel járó döntések meghozatala az intézményt érintő ügyekben;
• munkáltatói jogkör gyakorlása az intézmény dolgozói felett;
• az intézmény képviselete az állami, társadalmi, gazdasági és civil szervezetek előtt;
• a feladatellátáshoz szükséges személyi-tárgyi feltételek biztosításáról való gondoskodás. A munkakör betöltésének feltételei:
• magyar állampolgárság;
• magyar nyelvtudás;
• bejelentett magyarországi lakóhely;
• büntetlen előélet, továbbá a pályázó nem áll a tevékenység folytatását kizáró foglalkozástól eltiltás hatálya alatt;
• cselekvőképesség; • felsőfokú végzettség és közművelődési szakképzettség vagy nem szakirányú felsőfokú végzettség és felsőfokú szakirányú szakképesítés; • végzettségének, szakképzettségének vagy szakvizsgájának és egyben az intézmény alaptevékenységének megfelelő feladatkörben legalább ötéves szakmai gyakorlata van;
• kiemelkedő szakmai vagy szakirányú tudományos tevékenység;
• vagyonnyilatkozat-tételi eljárás lefolytatásának vállalása;
• akkreditált, államháztartási és vezetési ismereteket nyújtó, legalább 120 órás képzés elvégzésének vállalása a megbízást követő két éven belül, amennyiben a pályázó ennek elvégzését igazoló okirattal nem rendelkezik.
A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:
• legalább ötéves vezetői gyakorlat. A javadalmazás: A munkabér az Mt. rendelkezései és a felek megállapodása alapján a munkáltatói jogkör gyakorlója és a Képviselő-testület jóváhagyásával kerül megállapításra. A munkaviszony kezdő és befejező időpontja: Az intézményvezetői munkakör öt év határozott időtartamra jön létre, 2022. június 1. napjától 2027. május 31. napjáig. A pályázathoz csatolandó iratok:
• szakmai önéletrajz;
• 3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány;
• iskolai végzettséget igazoló okirat(ok);
• legalább ötéves szakmai gyakorlat igazolása;
• kiemelkedő szakmai vagy szakirányú tudományos tevékenység igazolása;
• államháztartási és vezetési ismereteket nyújtó, legalább 120 órás képzés elvégzéséről szóló okirat, ennek hiányában nyilatkozat arról, hogy a képzést a vezetői munkakör betöltését követő két éven belül elvégzi és az erről szóló igazolást a munkáltatói jogkör gyakorlójának bemutatja;
• részletes szakmai és vezetési program;
• bérigény megjelölése (havi személyi alapbér bruttó összege Ft-ban, egyéb személyi juttatások juttatási formánként havi szinten összesen bruttó Ft-ban);
• a pályázó nyilatkozata arról, hogy megválasztása esetén vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettségének eleget tesz;
• a pályázó nyilatkozata arról, hogy a pályázati anyagában foglalt személyes adatainak a pályázati eljárással összefüggő kezeléséhez hozzájárul;
• a pályázó nyilatkozata arról, hogy megválasztása esetén az Mt. 211. §-a szerinti összeférhetetlenség fennáll-e, megjelölve az összeférhetetlenség konkrét jellegét, formáját;
• a pályázó nyilatkozata arról, hogy kéri-e pályázatának zárt ülésen történő tárgyalást;
• a pályázó nyilatkozata arról, hogy az intézmény vezetésére, fejlesztésére vonatkozó szakmai programja Kőszeg város honlapján megjelenhet-e. A pályázat benyújtásának határideje: 2022. február 14. A pályázat benyújtásának módja: A pályázatot 1 eredeti példányban, zárt borítékban, „Jurisics-vár Művelődési Központ és Várszínház intézményvezetői pályázat” megjelöléssel Kőszeg Város Polgármestere részére kell benyújtani postai úton vagy személyesen a 9730 Kőszeg, Jurisics tér 8. címre A pályázattal kapcsolatban felvilágosítást ad:
Dr. Zalán Gábor jegyző. Telefon: 94/562-511, e-mail cím: jegyzo@koszeg.hu A pályázat elbírálásának módja és határideje: A pályázót a pályázati határidő lejártát követő harminc napon belül bizottság hallgatja meg, majd a képviselő-testület a bizottság írásba foglalt véleményét mérlegelve, a soron következő ülésén dönt a munkaviszony létesítéséről, illetve vezetői munkakör betöltéséről.
12.13.
GyászolunkElhunyt Dvorákné Kővári Anikó a kőszegi Hajnalcsillag Néptáncegyüttes örökös művészeti vezetője. 1981-től táncolt a Kőszeg Együttesben, amelynek megszűnése után férjével és az intézménnyel együtt vitték tovább a szeretett hagyományokat a Hajnalcsillag Néptáncegyüttes megalakításával. Dvorákné Kővári Anikó 1999-ben Kőszeg Városért kitüntetést vehetett át, a megyei önkormányzat pedig Pável Ágoston emlékplakettel jutalmazta. A Hajnalcsillag Néptáncegyüttes a 30 éves jubileuma alkalmából örökös művészeti vezetőjévé választotta.
2019-ben magyar népművészet és közművelődés kategóriában megyei Prima Díjat, és a legtöbb közönségszavazattal közönségdíjat nyert el.
05.12.
Karantén alatt készült2021. május 14-én, pénteken, 17.00 órakor a Jurisics Vár földszintjén nyitja meg Básthy Béla polgármester úr a fenti című kiállítást. Még idén januárban tette közzé felhívását a Művelődési Központból Gelencsér Ildikó melyben azokat kívánta megszólítani, akik különféle alkotással próbáltak aktívak maradni a karantén alatt. A nevezett amatőr alkotók reméljük sok jó ötletet is adnak az érdeklődőknek!
05.12.
A kőszegi Szőlő Jövésnek Könyve és hagyományaA fenti című roll up kiállítás 2021. május 1-jétől a Jurisics Vár lovagtermében látható. Az Agrárminisztérium és a Hungarikum Bizottság HUNG-2020/6264 számú pályázata révén a Jurisics-vár Művelődési Központ és Várszínház valósította meg a kiállítást. Szakmai közreműködő: Városi Múzeum-Kőszeg. Grafikai terv: Trifusz Péter. Felelős kiadó: Pócza Zoltán. Bechtold István karikatúráit Bechtold Mária bocsátotta rendelkezésre.
Fotók: Németh Iván, Trifusz Péter, Városi Múzeum.
05.10.
Pettson és FinduszA 2020-ban megváltott gyermekszínházi bérletek érvényesek Sven Nordquist művének megtekintésére 2021. május 17-én és május 18-án 10.00 és 13.30-tól órától.

Pályázatok

Programok

Rendezvénynaptár tervezet 2020.

Január

20
Csütörtök
Magyar Kultúra Napja

Február

25
Péntek
Kommunizmus Áldozatainak Emléknapja
28
Hétfő
Városi Művészeti Szemle

Március

01
Kedd
Kiállításmegnyitó a Jurisics Várban
01
Kedd
Farsangfarka
05
Szombat
Kodály Ünnep a Jurisics Várban
08
Kedd
Azért a kis bolondságért… – magyar népi pajzánságok
Azért a kis bolondságért… – magyar népi pajzánságok
Pajzán históriánk forrásai a magyar népi szerelmes történetek, szerelmi kiokosítók hol szomorú, hol víg gyűjtései. Vásári bábjátékunk végig kíséri, hogyan lesz a szerelmi tűzkeresztségen éppen csak átesett leánykából e téren sokat tapasztalt, meglett asszony. A virágnyelven elbeszélt, legjobb ízű népi humorral fűszerezett történet fő témája „Ádámságunk” és „Évaságunk” az emberi élet különböző szakaszaiban. Szeretettel ajánljuk alig- serdült és korosabb nézőinknek egyaránt.
15
Kedd
Nemzeti Ünnepi Megemlékezés, a Művészeti Szemle díjátadó gálája
24
Csütörtök
Munkaszolgálatos Megemlékezés
26
Szombat
Kőszeg Város Ifjúsági Fúvószenekarának minősítő hangversenye
27
Vasárnap
A Szent Korona Kőszegen
28
Hétfő
Nehéz
Nehéz
…Sebzettek, sérülékenyek esendőek vagyunk, de éppen esendőségünkön keresztül tudjuk egymást megérinteni. Csakhogy olyan korban élünk, amelyben az esendőséget el szokás tagadni. Ez szerintem ember- és létellenes gondolkodás. Az esendőség a létezés alapélménye. Éppen ez teszi lehetővé, hogy ne rettegjünk a másiktól. Mert egyikünk sem tökéletes. A tökéletes félelmetes – és érdektelen, unalmas. Azért szánt az Úr csak hat napot a teremtésre, mert nem akarta, hogy tökéletes legyen.” (Háy János, író)

Április

01
Péntek
Kiállításmegnyitó a Jurisics Várban Turcsán Miklós alkotásaiból
09
Szombat
A Kőszegi Vonósok hangversenye
21
Csütörtök
Szőlő Jövésnek Könyve Ünnepségsorozat
21
Csütörtök
Nemzetközi és Vas Megyei Borverseny
23
Szombat
Szőlő és Klíma Konferencia
23
Szombat
156 év - Kőszeg Város Fúvószenekarának Jubileumi Ünnepségsorozata
24
Vasárnap
Bejegyzés a Szőlő Jövésnek Könyvébe
24
Vasárnap
Bor-korzó
28
Csütörtök
Szalmakutyák (munkacím)
Szalmakutyák (munkacím)
30
Szombat
VI. Kézműves Sörmajális

Május

06
Péntek
Kiállításmegnyitó a Jurisics Várban Oroszy Csaba műveiből
07
Szombat
III. Concordia Kórustalálkozó
28
Szombat
"Zenekar a határon" eredményhirdetés és koncert
29
Vasárnap
Városi Gyereknap
29
Vasárnap
Hősök Napi megemlékezés

Június

01
Szerda
40 éves Kőszegi Várszínház
04
Szombat
Nemzeti Összetartozás Napja
04
Szombat
A Kőszegi Vonósok hangversenye